promaz1.jpg

WETGEVING  
Install Magazine 984 – mei 2022
Promaz Fonds gaat van start

Sinds 1 april 2022 wordt de sanering van een bodemverontreiniging als gevolg van een lekkende stookolietank voor gebouwenverwarming gedekt door het Promaz fonds. Dat laatste werd opgericht door de sectorverenigingen Brafco, Energia en Informazout. De lancering van dit fonds is goed nieuws, want een dergelijke sanering kan duur uitvallen en overschrijdt dikwijls de financiële draagkracht de eigenaar of exploitant. Promaz slaat zowel op woningen als op niet-woongebouwen.

56930956l.jpg

WETGEVING  
Install Magazine 983 – april 2022
Meer energie-autonomie voor EU

De EU is zo goed als volledig afhankelijk van import voor de energiebevoorrading, met Rusland als voornaamste leverancier: 40% van het gasverbruik, 27% van de olie-import en 46% van de steenkoolimport komen uit dat land. Het recente conflict in Oekraïne heeft duidelijk gemaakt hoezeer dat de Europese positie verzwakt. Daarom heeft de Commissie het REPowerEU programma opgestart met als eerste doel om de EU minder afhankelijk te maken van Rusland en op langere termijn voor een grotere autonomie te zorgen.

69571915l.jpg

WETGEVING  
Install Magazine 981 – februari 2022
Verbod op stookolieketels in Vlaanderen

In het kader van de energietransitie wil Vlaanderen af van fossiele brandstoffen voor de verwarming van gebouwen. Het Vlaams klimaatplan bevat dan ook een aantal maatregelen die het gebruik van fossiele brandstoffen in nieuwbouw en renovatie moeten beperken. Eind 2021 werd bovendien een wijziging in het Energiedecreet doorgevoerd, waardoor stookolieketels nog alleen maar onder zeer specifieke omstandigheden geplaatst mogen worden. Deze regeling slaat niet alleen op nieuwbouw of renovatie maar ook op ketelvervanging. In eer webinar voor de vakorganisatie Bouwunie lichtte Veka een en ander toe. We geven de hoofdlijnen


CC Happening 2023
49608661l.jpg

WETGEVING  
Install Magazine 979 – oktober 2021
De situatie van normen voor HVAC in België

De intrekking van de versie 2019 van de normen B61-001 en B61-002 bleef niet zonder gevolgen voor het Belgische verwarmingslandschap. Dat betekent echter niet dat er nu geen reglementen meer zijn. Via een Technisch Document werden de vorige versies van de normen opnieuw ingevoerd, met enkele aanvullingen. Bovendien wordt volop gewerkt aan nieuwe, meer toekomstbestendige normen. Reden genoeg voor Atic, de vereniging van HVAC-technici, om een stand van zaken te geven. We vatten enkele hoofdpunten ervan samen.

viessmannenergietransitiefiguur2.jpg

WETGEVING  
Install Magazine 972 – oktober 2020
Het potentieel van gebouwen voor de energietransitie ontsluiten

Het verwarmen en koelen van gebouwen speelt een sleutelrol in de komende energietransitie. Een aangenaam binnenklimaat is een noodzaak; als hier geen oplossing voor gevonden wordt, is de hele decarbonisering een slag in het water. Er zijn al grote

87949999l.jpg

WETGEVING  
Install Magazine 964 – oktober 2019
Vlaamse Woonsurvey 2018 over verwarmen en energie

In het kader van de Vlaamse Woonsurvey 2018 werden een drieduizendtal gezinnen bevraagd, in opdracht van het Agentschap Wonen-Vlaanderen. Dit onderzoek werd methodologisch begeleid door het Steunpunt Wonen. Het is de opvolger van het Grote

epbbb19foto.jpg

WETGEVING  
Install Magazine 959 – april 2019
Nieuwbouw in Vlaanderen is meestal Bijna Energie Neutraal

Op Batibouw stelde Vlaams minister van Energie Lydia Peeters de cijfers van de EPB-aangiftes van het afgelopen jaar voor. Daaruit blijkt dat al 60% van de nieuwbouwwoningen met EPB-aanvraagjaar 2017 de BEN-norm al haalt. Het gemiddelde E-peil van

36660242l.jpg

WETGEVING  
Install Magazine 958 – maart 2019
Wijzigingen in de Vlaamse EPB regelgeving

Met elk nieuw jaar zijn er ook nieuwe wijzigingen in de EPB-regelgeving. Voor 2019 blijven de veranderingen voor onze sector beperkt. De Onderneming sprak met Luc Dedeyne, energieconsulent voor Bouwunie, over de belangrijkste wijzigingen voor de

pebbxl.jpg

WETGEVING  
Install Magazine 958 – maart 2019
Wijziging van de berekeningsmethodes voor EPW en EPN in het Brussels Gewest

Door de invoering van het besluit van 22 november 2018 voor de berekening van de energieprestatie van de EPB-eenheden in Brussel, is de berekeningsmethode voor woningen (EPW) en niet-woningen (EPN) gewijzigd sinds 1 januari 2019. Deze regels

unizooverdrachtfoto.jpg

WETGEVING  
Install Magazine 956 – december 2018
Een zaak overlaten of verkopen

In het kader van de week van de bedrijfsoverdracht trok Unizo de baan op met vier ontbijtsessies rond het thema “Een zaak overlaten of verkopen: hoe pak ik het aan?” De opkomst was groot, met deelnemers van verschillende generaties. En maar goed

eusew18foto5.jpg

WETGEVING  
Install Magazine 953 – september 2018
Europa moet voortrekker worden in de energietransitie

De EU Sustainable Energy Week (EUSEW) is een van de belangrijkste evenementen voor iedereen die met energiebeleid in de EU te maken heeft. Deze gezamenlijke organisatie van het Directoraat-Generaal Energie van de Europese Commissie, en het

veabb18.jpg

WETGEVING  
Install Magazine 949 – april 2018
Vlaanderen op weg naar BEN

Het is bekend: op 2021 moet alle nieuwbouw in Vlaanderen bijna-energieneutraal (BEN) zijn. De beweging daarnaar werd twaalf jaar geleden ingezet met de invoering van de EPB-regels. Sindsdien zijn de eisen systematisch scherper geworden om in