embuildbilan23.jpg

FEDERATIES  
Install Magazine 995 – februari 2024
Nieuwbouw krijgt klappen

Op het traditionele jaaroverzicht stelde bouwfederatie Embuild de cijfers van 2023 voor en blikte vooruit op het komende jaar. De conclusie was heel duidelijk: zowel de nieuwbouw als de ingrijpende renovatie gingen achteruit in 2023, en Embuild verwacht verdere moeilijkheden in 2024 en 2025. Gezien deze situatie, heeft Embuild ambitieuze voorstellen voor het verkiezingsjaar 2024. Er zijn vier prioriteiten: betaalbare en duurzame woningen, meer overheidsinvesteringen, aantrekkelijke bouwjobs, en technologiegerichte bouw.

231211energytransition062.jpg

FEDERATIES  
Install Magazine 995 – februari 2024
Tweede Energy Transition Congress

Het Energy Transition Congress is een gezamenlijke organisatie van Edora, ODE en Techlink, en vond afgelopen december plaats in Brussel. Met een tweehonderdtal deelnemers mag deze tweede editie een succes genoemd worden. Dit jaar lag de nadruk eerder op het beleid dan op technische aspecten. Tegen de achtergrond van COP28, het klimaatarrest en het verkiezingsjaar 2024 was dit een relevante keuze. In een reeks keynote speeches, gevolgd door panelgesprekken, kwamen de verschillende beleidsniveaus achtereenvolgend aan bod, van Europees over federaal en regionaal tot lokaal. We halen er enkele krachtlijnen uit.

16097915xlnormalnone.jpg

FEDERATIES  
Install Magazine 995 – februari 2024
De energietransitie onder druk

Tot nu toe had de verwarmingssector de verschillende crisissen relatief goed doorstaan. De jongste cijfers van ATTB, de Belgische vereniging van fabrikanten van verwarmingsmateriaal, geven echter een ander beeld. Met een algemene daling van 23% procent krijgt de sector een ongeziene klap. Net nu de modernisering van stookplaatsen moet versnellen om de energietransitie te realiseren, zien we dat de markt sterk vertraagt. De vereniging dringt dan ook aan op maatregelen om de markt weer leven in te blazen.

rehvabrusselssummit4.jpg

FEDERATIES  
Install Magazine 995 – februari 2024
Vaardigheden, binnenluchtkwaliteit en financiering

Rehva is de Europese koepelorganisatie van de verschillende nationale verenigingen van HVAC-technici. Ons land is erin vertegenwoordigd via Atic. De vereniging groepeert ruim 120.000 technici in 25 landen. Traditioneel houdt Rehva een jaarlijkse bijeenkomst in Brussel. Het thema van 2023 was Indoor Environmental Quality, Digitilization and Skills in de Decarbonization of Buildings. Opmerkelijk voor een vereniging van technici was dat de onderwerpen niet zozeer te maken hadden met techniek, maar veeleer met andere aspecten die de sector beïnvloeden, zoals vaardigheden en financiën.

202826162xlnormalnone.jpg

OPLEIDING  
Install Magazine 995 – februari 2024
Virtueel leren inregelen

Naarmate de installaties performanter worden, wordt het hydraulisch evenwicht van de afgifte-installatie belangrijker. Door de lagere afgiftetemperaturen heeft men minder marge voor fouten, en moet het debiet door de verschillende kringen dus nauwkeurig zijn ingesteld. Het is echter niet eenvoudig dat in de praktijk op school aan te leren. Hydraulisch inregelen is een omslachtige karwei en veronderstelt bovendien een specifieke praktijkopstelling. In het kader van een klaslokaal is dat niet evident. Daarom hebben twee scholen (GTI Mortsel en PTS Boom) de handen in elkaar geslagen om een toepassing van virtuele realiteit te ontwikkelen waarmee leerlingen kunnen oefenen. Dit gebeurt in samenwerking met een hele resem partners uit de sector, waarbij de vzw Opleiding en Techniek instaat voor de algemene coördinatie.

opstellingenhandelingenoverzicht.jpg

OPLEIDING  
Install Magazine 995 – februari 2024
Technicert verhuist naar nieuw opleidingscentrum

Technicert neemt in Kontich een state-of-the-art opleidingscentrum in gebruik. Toestellen, koelgroepen en gereedschappen zijn spiksplinternieuw en de leszaal en de praktijkruimte zijn op maat ingericht voor max. 12 deelnemers per sessie. Tel hierbij nog zeer ervaren en energieke docenten en alles is aanwezig voor kwaliteitsvolle opleidingen in de koeltechniek.

21310302lnormalnone.jpg

WETGEVING  
Install Magazine 995 – februari 2024
Herziening van de energieprestatierichtlijn voor gebouwen (EPBD)

De Europese instellingen (Parlement, Raad en Commissie) hebben een akkoord bereikt over de herziening van de richtlijn voor energieprestatie van gebouwen (EPBD). Deze richtlijn vormt de basis van de nationale energieprestatieregels en heeft tot doel om de uitstoot van gebouwen te verminderen. Tegelijk beogen de maatregelen een beter wooncomfort en lagere energiekosten van de gezinnen.

batibouw12jpg.jpg

BEURS  
Install Magazine 995 – februari 2024
Afspraak op Brussels Expo

Met de thema’s betaalbaar wonen en duurzaam verbouwen zet Batibouw tijdens haar 65ste verjaardag actuele bouw- en verbouwtopics op de agenda. Meer dan 350 exposanten geven een unieke inkijk in de bouw- en verbouwsector en  professioneel advies bij een bouw- of renovatieproject. 

13220138dann.jpg

BEDRIJFSBEZOEK  
Install Magazine 995 – februari 2024
Award voor de Jonge Vlaamse Aannemer voor Adriaensens Bouwbedrijf

Elk jaar reikt bouwfederatie Embuild Vlaanderen de Awards voor de Jonge Vlaamse Aannemer uit. Dit jaar viel er een bedrijf uit de installatiesector in de prijzen: Adriaesens Bouwbedrijf uit Mortsel. Reden genoeg voor een gesprek met zaakvoerder Katleen Adriaensens.

inventumfabriek5.jpg

WARMTEPOMPEN  
Install Magazine 995 – februari 2024
Inventum Technologies opent nieuwe fabriek voor warmtepompen

De Nederlandse fabrikant Inventum Technologies, bekend van onder meer warmwatertoestellen en warmtepompen, mikt volop op de warmtepomptechniek. Vlak naast de bestaande fabriek in Houten, bezuiden Utrecht, werd namelijk een gloednieuwe productievestiging opgetrokken, speciaal voor ventilatiewarmtepompen. Hiermee wil Inventum Technologies klaarstaan voor de verwachte groei op de warmtepompmarkt. Als Nederland straks gasloos wil zijn, moeten er heel wat gasketels vervangen worden. Om die klus te klaren, rekent Inventum Technologies op de ventilatiewarmtepomp. Eigen aan dit toestel is dat het zijn energie haalt uit de ventilatielucht van de woning. Zo is er geen buitenunit nodig, waardoor dit type toestel een oplossing is voor dichtbebouwde gebieden.

boschaveiroproductie1.jpg

WARMTEPOMPEN  
Install Magazine 995 – februari 2024
Bosch investeert in warmtepompen

Om de energietransitie te realiseren, zijn er stevige investeringen nodig in productiecapaciteit voor warmtepompen. Als vooraanstaande fabrikant investeert Bosch 1 miljard euro in ontwikkeling en productie tegen 2030. De eerste concrete resultaten van dat plan zijn al zichtbaar, met de opstart van een productielijn in de vestiging in Aveiro in Portugal. Hier lopen de eerste buitenunits op propaan (R290) van de band. Dit is nog maar een start van een investering van 100 miljoen euro in de site, die moet leiden tot extra productiegebouwen en laboratoria.

minimalistlivingroomwithbrownsofa20231127053612utc.jpg

VERWARMING  
Install Magazine 995 – februari 2024
Infraroodverwarming om pieklasten af te dekken

De energietransitie heeft tot doel om gebouwenverwarming te decarboniseren. Olie- en gasverwarming moeten daarbij vervangen worden door warmtepompen en aansluitingen op warmtenetten. Vooral bij warmtepompen moet men opmerken dat deze efficiënter zijn, naarmate de bron- en afgiftetemperaturen dichter bij elkaar liggen. Verwarmingstechnisch wil dat zeggen dat men best voor zo laag mogelijke stookregimes kiest. In bestaande gebouwen is een lage-temperatuurverwarming echter niet altijd haalbaar, omdat lagere afgiftetemperaturen tot lage vermogens leiden. Thermisch comfort is in deze omstandigheden niet gegarandeerd.