worldpopulationdaycreativeconceptlargeand20231127051612utc.jpg

OPLEIDING  
Install Magazine 996 – maart 2024
Betere COP voor hoge-temperatuurwarmtepompen op R600

Om de industrie koolstofneutraal te maken, wordt er sterk ingezet op hoge-temperatuurwarmtepompen. Deze kunnen immers gebruik maken van restwarmte om op een milieuvriendelijke manier industriële proceswarmte te leveren. Manuel Verdnik en René Bieberer, onderzoekers aan de universiteit van Graz in Oostenrijk, ontwikkelden een hoge-temperatuurwarmtepomp op R600 (n-butaan) die gebruik maakt van restwarmte aan 40-60°C om afgiftetemperaturen tot 110°C te halen in subkritische en 160°C in transkritische werking.

asianbusinesswomanworksonlaptopcomputer20231127051356utc.jpg

OPLEIDING  
Install Magazine 996 – maart 2024
Japanse onderzoekers ontwikkelen materiaal met sterk barocalorisch effect

Er wordt volop onderzoek gedaan naar alternatieven voor de gangbare compressiecyclus voor koelen en verwarmen. Een mogelijkheid is het benutten van het zogenaamde barocalorisch effect. Dat is een fenomeen waarbij een materiaal opwarmt als er druk op wordt uitgeoefend, en weer afkoelt als die druk wordt weggenomen. Dat fenomeen kan gebruikt worden om een thermische cyclus aan te drijven. Als de geproduceerde warmte wordt afgevoerd naar een afgiftesysteem, zal het materiaal immers warmte onttrekken aan de omgeving zodra de druk weer verwijderd wordt. Zo ontstaat er een warmtepompcyclus. Het grote voordeel aan dit werkingsprincipe is dat er geen koelmiddelen aan te pas komen.

202826162xlnormalnone.jpg

OPLEIDING  
Install Magazine 995 – februari 2024
Virtueel leren inregelen

Naarmate de installaties performanter worden, wordt het hydraulisch evenwicht van de afgifte-installatie belangrijker. Door de lagere afgiftetemperaturen heeft men minder marge voor fouten, en moet het debiet door de verschillende kringen dus nauwkeurig zijn ingesteld. Het is echter niet eenvoudig dat in de praktijk op school aan te leren. Hydraulisch inregelen is een omslachtige karwei en veronderstelt bovendien een specifieke praktijkopstelling. In het kader van een klaslokaal is dat niet evident. Daarom hebben twee scholen (GTI Mortsel en PTS Boom) de handen in elkaar geslagen om een toepassing van virtuele realiteit te ontwikkelen waarmee leerlingen kunnen oefenen. Dit gebeurt in samenwerking met een hele resem partners uit de sector, waarbij de vzw Opleiding en Techniek instaat voor de algemene coördinatie.

opstellingenhandelingenoverzicht.jpg

OPLEIDING  
Install Magazine 995 – februari 2024
Technicert verhuist naar nieuw opleidingscentrum

Technicert neemt in Kontich een state-of-the-art opleidingscentrum in gebruik. Toestellen, koelgroepen en gereedschappen zijn spiksplinternieuw en de leszaal en de praktijkruimte zijn op maat ingericht voor max. 12 deelnemers per sessie. Tel hierbij nog zeer ervaren en energieke docenten en alles is aanwezig voor kwaliteitsvolle opleidingen in de koeltechniek.

koeling20panel.jpg

OPLEIDING  
Install Magazine 994 – november 2023
Eindevent project Koeling 2.0

Comfortkoeling heeft een ongunstig imago in ons land. Als de publiekspers over airconditioning bericht, bijvoorbeeld in het kader van een hittegolf, dan hoort daar steevast het woord ‘energieverslindend’ bij. De opvatting is nog wijdverspreid dat er in een goed ontworpen woning geen comfortkoeling nodig zou zijn. Als we dan kijken naar de talrijke buitenunits die her en der in het straatbeeld opduiken, dan moeten we concluderen dat ofwel die stelling niet klopt, ofwel dat onze architecten totaal niet in staat zijn om een goed ontwerp af te leveren. Vanuit de vaststelling dat comfortkoeling een onlosmakelijk deel van de bouwpraktijk is, wordt er onderzoek gedaan naar hoe we efficiënt zomercomfort kunnen verzekeren. De resultaten van Koeling 2.0, een project rond dit onderwerp, werden voorgesteld in de Thomas More Hogeschool in Geel.

exhaustedbusinesswomanblowingatherselfwithel20221216160537utc.jpg

OPLEIDING  
Install Magazine 993 – oktober 2023
Instrument voor dimensionering van koellast

Naarmate zomers warmer worden en de woningen beter geïsoleerd raken, groeit ook het belang van koeling. Deze ontwikkeling wordt ook in de hand gewerkt door de opkomst van warmtepompen, die vaak ook in koelmodus kunnen werken. Men hoeft dus geen extra toestel aan te schaffen om ook te gaan koelen, wat de drempel verlaagt. De vraag is echter hoe zo efficiënt mogelijk aan deze koelbehoefte te voldoen. Het doel blijft immers om de CO2-uitstoot zoveel mogelijk te beperken. Met het project Koeling 2.0 wil het Expertisecentrum Energie van de Thomas More Hogeschool hier een antwoord op bieden.

vanmarckecollege3.jpg

OPLEIDING  
Install Magazine 993 – oktober 2023
Van Marcke investeert meer dan ooit in opleiding

Opleiding is een centraal element in het aanbod van Van Marcke. Logistiek en verkoop blijven uiteraard kerntaken, maar informatieverstrekking en vorming zijn niet meer weg te denken uit de werking van een moderne groothandel. Van Marcke neemt die taak bijzonder ernstig op en beschikt daarvoor sinds 2006 over een gespecialiseerde afdeling: Van Marcke College. Hier kunnen klanten niet alleen cursussen volgen die gegeven worden door gespecialiseerde docenten, het is ook een gecertificeerd opleidingscentrum voor warmtepompen en zonnepanelen. Daarnaast worden er ook opleidingen georganiseerd door de leveranciers rond specifieke producten en systemen.

installskillsclwkortrijk.jpg

OPLEIDING  
Install Magazine 992 – september 2023
Install Skills 2022-23

Install Skills is de nieuwe naam van de West-Vlaamse Scholenwedstrijd sanitair en verwarming. Die is niet alleen minder omslachtig, maar past ook beter bij de evolutie van het initiatief. Doorheen de jaren is het wedstrijdkarakter naar de achtergrond verdwenen, en ligt de nadruk veel meer op overdracht van kennis en ervaring. Na 16 edities blijft het basisconcept wel hetzelfde: de leerlingen teamwerk en praktijkervaring bijbrengen door hen een functionele installatie te laten realiseren. De steun van de sector speelt daarbij een cruciale rol: zo kunnen leerlingen immers kennis maken met hedendaagse technieken.

begetubeacademy5ventilatie.jpg

OPLEIDING  
Install Magazine 990 – april 2023
Begetube Academy opent de deuren

Opleiding is meer dan ooit belangrijk. Leverancier van installatiemateriaal Begetube heeft dat goed begrepen en heeft daarom de Begetube Academy in het leven geroepen. Dat staat voor een sterk uitgebreid aanbod in een gloednieuw trainingscentrum waar de nadruk ligt op praktijkopleidingen. Marc Huyck gaf ons meer toelichting over de opzet.

buildwise1.jpg

OPLEIDING  
Install Magazine 988 – februari 2023
Van WTCB naar Buildwise

Het WTCB, voluit Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor de Bouw, is sinds de oprichting in 1959 de kennisinstelling bij uitstek voor de bouwsector. Al van bij de start had de organisatie het doel om innovatie in de bouw te bevorderen. Dat laatste is meer dan ooit nodig, zeker gezien de uitdagingen waar we voor staan, zoals een krappere arbeidsmarkt en de energiecrisis. Het centrum wil het voortouw nemen als innovatiepartner voor de sector. Om die dynamiek in de verf te zetten werd voor een nieuwe naam gekozen: Buildwise. Tevens werd verhuisd naar een gloednieuw hoofdkantoor in Zaventem. Dat omvat een experience center, waar bedrijven kennis kunnen maken met digitale technieken voor de bouw.

syntraaalst1gwk.jpg

OPLEIDING  
Install Magazine 988 – februari 2023
Een technologiehub voor HVACR

Campus Aalst van Syntra Midden-Vlaanderen vormt zich in hoog tempo om tot een technologiecentrum voor HVACR. Er is immers een grote nood aan scholing in de installatiewereld. Enerzijds is er de energietransitie, waarvoor professionals zich vertrouwd moeten maken met nieuwe technieken. Daarnaast blijft er natuurlijk ook een omvangrijk park aan gas- en stookolieketels, waarvoor er ook gecertificeerde technici nodig zijn. Als technologiehub voor HVACR binnen Syntra Midden-Vlaanderen wil de campus Aalst een antwoord bieden op alle noden aan opleiding. Kerntaak blijft om de innovatie van de industrie bekend te maken in de installatiesector.

139722835l.jpg

OPLEIDING  
Install Magazine 987 – november 2022
Ontwerpen en inregelen van cv-installaties

Iedereen kent het probleem bij cv-installaties: te warm in één kamer, te koud in de andere, en draaien aan thermostaatkranen brengt niet veel soelaas. De kans is groot dat een slechte inregeling aan de basis ligt. Er stroomt dan bijvoorbeeld te veel warm water door kleine of veraf gelegen radiatoren terwijl grote of nabij gelegen radiatoren onvoldoende debiet krijgen. Door waterzijdig in te regelen stroomt overal het juiste debiet, en dat is nodig om comfort te combineren met een energiezuinige verwarming.