koeling20panel.jpg

OPLEIDING  
Install Magazine 994 – november 2023
Eindevent project Koeling 2.0

Comfortkoeling heeft een ongunstig imago in ons land. Als de publiekspers over airconditioning bericht, bijvoorbeeld in het kader van een hittegolf, dan hoort daar steevast het woord ‘energieverslindend’ bij. De opvatting is nog wijdverspreid dat er in een goed ontworpen woning geen comfortkoeling nodig zou zijn. Als we dan kijken naar de talrijke buitenunits die her en der in het straatbeeld opduiken, dan moeten we concluderen dat ofwel die stelling niet klopt, ofwel dat onze architecten totaal niet in staat zijn om een goed ontwerp af te leveren. Vanuit de vaststelling dat comfortkoeling een onlosmakelijk deel van de bouwpraktijk is, wordt er onderzoek gedaan naar hoe we efficiënt zomercomfort kunnen verzekeren. De resultaten van Koeling 2.0, een project rond dit onderwerp, werden voorgesteld in de Thomas More Hogeschool in Geel.

exhaustedbusinesswomanblowingatherselfwithel20221216160537utc.jpg

OPLEIDING  
Install Magazine 993 – oktober 2023
Instrument voor dimensionering van koellast

Naarmate zomers warmer worden en de woningen beter geïsoleerd raken, groeit ook het belang van koeling. Deze ontwikkeling wordt ook in de hand gewerkt door de opkomst van warmtepompen, die vaak ook in koelmodus kunnen werken. Men hoeft dus geen extra toestel aan te schaffen om ook te gaan koelen, wat de drempel verlaagt. De vraag is echter hoe zo efficiënt mogelijk aan deze koelbehoefte te voldoen. Het doel blijft immers om de CO2-uitstoot zoveel mogelijk te beperken. Met het project Koeling 2.0 wil het Expertisecentrum Energie van de Thomas More Hogeschool hier een antwoord op bieden.

vanmarckecollege3.jpg

OPLEIDING  
Install Magazine 993 – oktober 2023
Van Marcke investeert meer dan ooit in opleiding

Opleiding is een centraal element in het aanbod van Van Marcke. Logistiek en verkoop blijven uiteraard kerntaken, maar informatieverstrekking en vorming zijn niet meer weg te denken uit de werking van een moderne groothandel. Van Marcke neemt die taak bijzonder ernstig op en beschikt daarvoor sinds 2006 over een gespecialiseerde afdeling: Van Marcke College. Hier kunnen klanten niet alleen cursussen volgen die gegeven worden door gespecialiseerde docenten, het is ook een gecertificeerd opleidingscentrum voor warmtepompen en zonnepanelen. Daarnaast worden er ook opleidingen georganiseerd door de leveranciers rond specifieke producten en systemen.


Technicert november-december 2023
installskillsclwkortrijk.jpg

OPLEIDING  
Install Magazine 992 – september 2023
Install Skills 2022-23

Install Skills is de nieuwe naam van de West-Vlaamse Scholenwedstrijd sanitair en verwarming. Die is niet alleen minder omslachtig, maar past ook beter bij de evolutie van het initiatief. Doorheen de jaren is het wedstrijdkarakter naar de achtergrond verdwenen, en ligt de nadruk veel meer op overdracht van kennis en ervaring. Na 16 edities blijft het basisconcept wel hetzelfde: de leerlingen teamwerk en praktijkervaring bijbrengen door hen een functionele installatie te laten realiseren. De steun van de sector speelt daarbij een cruciale rol: zo kunnen leerlingen immers kennis maken met hedendaagse technieken.

begetubeacademy5ventilatie.jpg

OPLEIDING  
Install Magazine 990 – april 2023
Begetube Academy opent de deuren

Opleiding is meer dan ooit belangrijk. Leverancier van installatiemateriaal Begetube heeft dat goed begrepen en heeft daarom de Begetube Academy in het leven geroepen. Dat staat voor een sterk uitgebreid aanbod in een gloednieuw trainingscentrum waar de nadruk ligt op praktijkopleidingen. Marc Huyck gaf ons meer toelichting over de opzet.

buildwise1.jpg

OPLEIDING  
Install Magazine 988 – februari 2023
Van WTCB naar Buildwise

Het WTCB, voluit Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor de Bouw, is sinds de oprichting in 1959 de kennisinstelling bij uitstek voor de bouwsector. Al van bij de start had de organisatie het doel om innovatie in de bouw te bevorderen. Dat laatste is meer dan ooit nodig, zeker gezien de uitdagingen waar we voor staan, zoals een krappere arbeidsmarkt en de energiecrisis. Het centrum wil het voortouw nemen als innovatiepartner voor de sector. Om die dynamiek in de verf te zetten werd voor een nieuwe naam gekozen: Buildwise. Tevens werd verhuisd naar een gloednieuw hoofdkantoor in Zaventem. Dat omvat een experience center, waar bedrijven kennis kunnen maken met digitale technieken voor de bouw.

syntraaalst1gwk.jpg

OPLEIDING  
Install Magazine 988 – februari 2023
Een technologiehub voor HVACR

Campus Aalst van Syntra Midden-Vlaanderen vormt zich in hoog tempo om tot een technologiecentrum voor HVACR. Er is immers een grote nood aan scholing in de installatiewereld. Enerzijds is er de energietransitie, waarvoor professionals zich vertrouwd moeten maken met nieuwe technieken. Daarnaast blijft er natuurlijk ook een omvangrijk park aan gas- en stookolieketels, waarvoor er ook gecertificeerde technici nodig zijn. Als technologiehub voor HVACR binnen Syntra Midden-Vlaanderen wil de campus Aalst een antwoord bieden op alle noden aan opleiding. Kerntaak blijft om de innovatie van de industrie bekend te maken in de installatiesector.

139722835l.jpg

OPLEIDING  
Install Magazine 987 – november 2022
Ontwerpen en inregelen van cv-installaties

Iedereen kent het probleem bij cv-installaties: te warm in één kamer, te koud in de andere, en draaien aan thermostaatkranen brengt niet veel soelaas. De kans is groot dat een slechte inregeling aan de basis ligt. Er stroomt dan bijvoorbeeld te veel warm water door kleine of veraf gelegen radiatoren terwijl grote of nabij gelegen radiatoren onvoldoende debiet krijgen. Door waterzijdig in te regelen stroomt overal het juiste debiet, en dat is nodig om comfort te combineren met een energiezuinige verwarming.

2022groepsfoto.jpg

OPLEIDING  
Install Magazine 985 – september 2022
Zestiende editie Scholenwedstrijd Sanitair en Verwarming

Na een editie die beheerst werd door de coronamaatregelen, keerde de organisatie van de Scholenwedstrijd West-Vlaanderen terug naar een meer normale aanpak voor deze zestiende editie. Met dit initiatief willen de Confederatie Bouw West-Vlaanderen en Techlink de installatiesector onder de aandacht brengen bij jongeren. De winnaars voor dit schooljaar waren VTI Roeselare (BSO) en De Ast Poperinge (Buso).

scholenwedstrijd201.jpg

OPLEIDING  
Install Magazine 978 – september 2021
Vijftien jaar Scholenwedstrijd Sanitair & Verwarming

Afgelopen schooljaar moest een speciale editie worden van de scholenwedstrijd van Confederatie Bouw en Techlink West-Vlaanderen. Het was namelijk de vijftiende keer dat dit evenement georganiseerd werd. De coronacrisis stak echter stokken in de wielen. Uiteindelijk is de opdracht dan toch afgerond geraakt, zij het in een gewijzigde formule. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden heeft de jury dan ook beslist om de gebruikelijke rangschikking achterwege te laten, en iedereen uit te roepen tot winnaar.

voltahousing4foto3.jpg

OPLEIDING  
Install Magazine 967 – februari 2020
Elektrische verwarming voor kleine woningen

Een groot deel van het woningbestand in Europa is onaangepast aan het huidige gebruik: vele huizen zijn te groot en weinig energie-efficiënt. Door over te schakelen op kleinere en meer performante woningen kan men heel wat CO2-uitstoot

t2campusfoto4.jpg

OPLEIDING  
Install Magazine 962 – augustus 2019
Mensen warm maken voor techniek

We hebben nood aan technisch geschoolde profielen, dat zal niemand bestrijden. Naarmate de technieken echter ingewikkelder en gevarieerder worden, krijgen opleidingsinstellingen het ook moeilijker om de gepaste infrastructuur aan te bieden.