installskillsclwkortrijk.jpg

OPLEIDING  
Install Magazine 992 – september 2023
Install Skills 2022-23

Install Skills is de nieuwe naam van de West-Vlaamse Scholenwedstrijd sanitair en verwarming. Die is niet alleen minder omslachtig, maar past ook beter bij de evolutie van het initiatief. Doorheen de jaren is het wedstrijdkarakter naar de achtergrond verdwenen, en ligt de nadruk veel meer op overdracht van kennis en ervaring. Na 16 edities blijft het basisconcept wel hetzelfde: de leerlingen teamwerk en praktijkervaring bijbrengen door hen een functionele installatie te laten realiseren. De steun van de sector speelt daarbij een cruciale rol: zo kunnen leerlingen immers kennis maken met hedendaagse technieken.

begetubeacademy5ventilatie.jpg

OPLEIDING  
Install Magazine 990 – april 2023
Begetube Academy opent de deuren

Opleiding is meer dan ooit belangrijk. Leverancier van installatiemateriaal Begetube heeft dat goed begrepen en heeft daarom de Begetube Academy in het leven geroepen. Dat staat voor een sterk uitgebreid aanbod in een gloednieuw trainingscentrum waar de nadruk ligt op praktijkopleidingen. Marc Huyck gaf ons meer toelichting over de opzet.

buildwise1.jpg

OPLEIDING  
Install Magazine 988 – februari 2023
Van WTCB naar Buildwise

Het WTCB, voluit Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor de Bouw, is sinds de oprichting in 1959 de kennisinstelling bij uitstek voor de bouwsector. Al van bij de start had de organisatie het doel om innovatie in de bouw te bevorderen. Dat laatste is meer dan ooit nodig, zeker gezien de uitdagingen waar we voor staan, zoals een krappere arbeidsmarkt en de energiecrisis. Het centrum wil het voortouw nemen als innovatiepartner voor de sector. Om die dynamiek in de verf te zetten werd voor een nieuwe naam gekozen: Buildwise. Tevens werd verhuisd naar een gloednieuw hoofdkantoor in Zaventem. Dat omvat een experience center, waar bedrijven kennis kunnen maken met digitale technieken voor de bouw.


Baustoff+Metal rectangle september 2023
syntraaalst1gwk.jpg

OPLEIDING  
Install Magazine 988 – februari 2023
Een technologiehub voor HVACR

Campus Aalst van Syntra Midden-Vlaanderen vormt zich in hoog tempo om tot een technologiecentrum voor HVACR. Er is immers een grote nood aan scholing in de installatiewereld. Enerzijds is er de energietransitie, waarvoor professionals zich vertrouwd moeten maken met nieuwe technieken. Daarnaast blijft er natuurlijk ook een omvangrijk park aan gas- en stookolieketels, waarvoor er ook gecertificeerde technici nodig zijn. Als technologiehub voor HVACR binnen Syntra Midden-Vlaanderen wil de campus Aalst een antwoord bieden op alle noden aan opleiding. Kerntaak blijft om de innovatie van de industrie bekend te maken in de installatiesector.

139722835l.jpg

OPLEIDING  
Install Magazine 987 – november 2022
Ontwerpen en inregelen van cv-installaties

Iedereen kent het probleem bij cv-installaties: te warm in één kamer, te koud in de andere, en draaien aan thermostaatkranen brengt niet veel soelaas. De kans is groot dat een slechte inregeling aan de basis ligt. Er stroomt dan bijvoorbeeld te veel warm water door kleine of veraf gelegen radiatoren terwijl grote of nabij gelegen radiatoren onvoldoende debiet krijgen. Door waterzijdig in te regelen stroomt overal het juiste debiet, en dat is nodig om comfort te combineren met een energiezuinige verwarming.

2022groepsfoto.jpg

OPLEIDING  
Install Magazine 985 – september 2022
Zestiende editie Scholenwedstrijd Sanitair en Verwarming

Na een editie die beheerst werd door de coronamaatregelen, keerde de organisatie van de Scholenwedstrijd West-Vlaanderen terug naar een meer normale aanpak voor deze zestiende editie. Met dit initiatief willen de Confederatie Bouw West-Vlaanderen en Techlink de installatiesector onder de aandacht brengen bij jongeren. De winnaars voor dit schooljaar waren VTI Roeselare (BSO) en De Ast Poperinge (Buso).


Fernox september 2023
scholenwedstrijd201.jpg

OPLEIDING  
Install Magazine 978 – september 2021
Vijftien jaar Scholenwedstrijd Sanitair & Verwarming

Afgelopen schooljaar moest een speciale editie worden van de scholenwedstrijd van Confederatie Bouw en Techlink West-Vlaanderen. Het was namelijk de vijftiende keer dat dit evenement georganiseerd werd. De coronacrisis stak echter stokken in de wielen. Uiteindelijk is de opdracht dan toch afgerond geraakt, zij het in een gewijzigde formule. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden heeft de jury dan ook beslist om de gebruikelijke rangschikking achterwege te laten, en iedereen uit te roepen tot winnaar.

voltahousing4foto3.jpg

OPLEIDING  
Install Magazine 967 – februari 2020
Elektrische verwarming voor kleine woningen

Een groot deel van het woningbestand in Europa is onaangepast aan het huidige gebruik: vele huizen zijn te groot en weinig energie-efficiënt. Door over te schakelen op kleinere en meer performante woningen kan men heel wat CO2-uitstoot

t2campusfoto4.jpg

OPLEIDING  
Install Magazine 962 – augustus 2019
Mensen warm maken voor techniek

We hebben nood aan technisch geschoolde profielen, dat zal niemand bestrijden. Naarmate de technieken echter ingewikkelder en gevarieerder worden, krijgen opleidingsinstellingen het ook moeilijker om de gepaste infrastructuur aan te bieden.

scholenwedstrijd19foto1.jpg

OPLEIDING  
Install Magazine 962 – augustus 2019
Scholenwedstrijd West-Vlaanderen vestigt aandacht op personeelstekort

De Scholenwedstrijd Sanitair en Verwarming van de Confederatie Bouw West-Vlaanderen en Techlink is ondertussen een traditie geworden. De opzet bleef ongewijzigd: elke school met een opleiding installatietechniek kreeg de opdracht om een

odiseefoto3.jpg

OPLEIDING  
Install Magazine 962 – augustus 2019
Van cv-installateur naar warmtepompinstallateur

De warmtepomp is het verwarmingstoestel van de toekomst. Verwarmingsinstallateurs voelen steeds meer de roep vanuit de markt naar deze duurzame oplossingen. Het is dus geen optie meer om deze techniek links te laten liggen. Hogeschool Odisee richt

ugentmobblefoto.jpg

OPLEIDING  
Install Magazine 962 – augustus 2019
Met de Mobble naar de Solar Decathlon

De Solar Decathlon is een internationale wedstrijd voor studenten en kennisinstellingen rond energie en architectuur. De eerste editie werd in 2002 gehouden in Washington DC op initiatief van het ministerie van energie van de Verenigde Staten.