butechniekenvanmorgen4.jpg

FEDERATIES  
Install Magazine 992 – september 2023
Bouwunie informeert over nieuwe technieken

Om de installateur wegwijs te maken over wat er allemaal op hem afkomt, organiseerde Bouwunie in samenwerking met Buildwise en het project Smartheating, een roadshow over de uitdagingen van morgen en hoe daar best op in te spelen. Op de drie avonden kregen professionals meer informatie van experts ter zake.

atic.jpg

FEDERATIES  
Install Magazine 991 – mei 2023
Studies rond energiemix en low tech oplossingen bekroond

Met de Prijs Marcel Herman wil Atic veelbelovende studenten een duwtje in de rug geven. Dat die opzet slaagt, bleek uit een van de laureaten van deze editie, namelijk Ulrike Roose. Een van de promotoren van dit eindwerk was immers Marijke Steeman die voordien ook al deze prijs had gewonnen. Voor het academiejaar 2021-22 waren er twee laureaten: Ulrike Roose (Universiteit Gent) voor: ‘De dynamische levenscyclusanalyse: de energiemix’ en Antoine Lemaire (Université de Liège) voor: ‘ Développement de sytèmes low tech pour un bâtiment industriel Nearly Zero Energy’. Ulrike Roose stelde haar eindwerk voor ter gelegenheid van de algemene vergadering.

techlink.jpg

FEDERATIES  
Install Magazine 991 – mei 2023
Techlink zet leden in de bloemetjes

Voor de editie 2023 was het gala van de Techlink Awards verhuisd naar Thor Central in Genk. Deze voormalige steenkoolmijn, die nu onderdak biedt aan een campus voor innoverende energietechnieken, is immers een mooi voorbeeld van de energietransitie. Dit was ook de eerste Awards Night na het samengaan tussen Techlink en FEE. De fusie-organisatie groepeert nu alle geledingen van de speciale technieken: leveranciers, distributie, onderhoud en installatie. Rode draad doorheen de avond was de energietransitie: het ecosysteem van multifunctionele technieken waar Techlink voor staat heeft hier immers een sleutelrol in te spelen.


Fernox september 2023
forumembuild235.jpg

FEDERATIES  
Install Magazine 990 – april 2023
Blik op de verkiezingen van 2024

Centraal thema voor dit jaar was: “verkiezingen 2024, Embuild opent de werven”. Er waren vier grote thema’s: meer overheidsinvesteringen, betaalbaar en duurzaam wonen, aantrekkelijke bouwjobs, en meer digitalisering en industrialisering in de bouw.

191225061xl.jpg

FEDERATIES  
Install Magazine 988 – februari 2023
Energiebesparing is meer dan ooit een prioriteit

Energiebesparing is ‘hot’, daar kan geen twijfel over bestaan. Hoe belangrijk een zuinige verwarming is geworden, blijkt overduidelijk uit de marktcijfers van ATTB, de vereniging van de Belgische producenten en invoerders van energie-efficiënte oplossingen voor binnenklimaat en sanitair warm water. Alle toepassingen van hernieuwbare energie boeken een sterke vooruitgang. De bocht naar de energietransitie is ingezet, maar het einde is nog lang niet bereikt. ATTB ziet twee grote uitdagingen: de energetische renovatie van gebouwen haalbaar en betaalbaar houden, en de vakman ondersteunen zodat hij een passende oplossing kan uitwerken voor zijn klanten.

122027051xl.jpg

FEDERATIES  
Install Magazine 988 – februari 2023
Van linking technicians tot linking techniques

Met de fusie tussen FEE en Techlink is er een nieuwe stap gezet in de integratie van de sectorverenigingen van de speciale technieken. Techlink groepeert namelijk de installateurs elektriciteit en HVAC, terwijl FEE voor deze technieken ook de fabrikanten, groothandels en bedrijven voor onderhoud en energiebeheer groepeert. De synergiën uit deze fusie zullen niet alleen de leden ten goede komen, maar ook de stem van de speciale technieken luider laten klinken in het maatschappelijk debat. Deze sector is namelijk cruciaal in de energietransitie. Eric Piers, CEO van de vereniging licht een en ander toe.


Baustoff+Metal rectangle september 2023
aticfurfari7.jpg

FEDERATIES  
Install Magazine 987 – november 2022
Energietransitie in meergezinswoningen en kantoren: uitdagingen

De energiecrisis heeft de kwestie van de energietransitie in de gebouwde omgeving bijzonder scherp gesteld. Om na te gaan wat de uitdagingen en mogelijkheden waren, organiseerde Atic, de Belgische vereniging van HVAC-technici, een studiedag rond dit thema, speciaal over grotere gebouwen. Diverse experts gaven een visie vanuit verschillende hoeken, zowel qua wetgeving, energiebeleid en natuurlijk de technische mogelijkheden.

115104268l.jpg

FEDERATIES  
Install Magazine 986 – oktober 2022
Belgisch platform voor hybride warmtepompen

Het probleem is bekend: om de klimaatdoelstellingen te halen, moet onze verwarming koolstofneutraal worden. De impact van de oorlog in Oekraïne op de gasprijs heeft bovendien energiebesparing hoog op de agenda gezet bij vele gezinnen. Er is dus nood aan efficiënte energiebesparende ingrepen die snel kunnen worden ingevoerd. In de sector is er een brede consensus dat de hybride warmtepomp daar een rol in kan spelen. Om de introductie daarvan te bespoedigen, is er een koepelvereniging opgericht, het Hybrid Heat Pump Platform (HHPP).

techlinkwinnaars1.jpg

FEDERATIES  
Install Magazine 985 – september 2022
Eerste Techlink Awards uitgereikt

Techlink, de vereniging voor installatiebedrijven elektriciteit, HVAC en sanitair binnen de Confederatie Bouw, heeft een nieuw initiatief gelanceerd om haar leden in de bloemetjes te zetten. In plaats van de Nacht van de Technieken kwam er nu de eerste editie van de Techlink Awards. De bedoeling is duidelijk: de prestaties van verdienstelijke leden onder de aandacht te brengen. Installatiebedrijven spelen immers een sleutelrol in de energietransitie, en dat verdient om beter bekend te worden.

agoriadigit.jpg

FEDERATIES  
Install Magazine 985 – september 2022
Uitstoot verminderen door digitalisering

We staan voor een dubbele transitie. Enerzijds is er de welbekende energietransitie, maar tegelijk is de maatschappij aan een snel tempo aan het digitaliseren. Industrievereniging Agoria liet daarom onderzoeken in welke mate de digitale transitie kon bijdragen tot een vermindering van de CO2-uitstoot. De conclusies van de studie Digital4Climate zijn bemoedigend: digitalisering zou tegen 2030 de uitstoot met een kleine 9% kunnen doen dalen ten opzichte van 2019. Gaat men uit van een sneller tempo van digitaliseren, wordt dat zelfs meer dan 11%. Agoria pleit dan ook voor een versnelling van de dubbele transitie.

btecchav22.jpg

FEDERATIES  
Install Magazine 985 – september 2022
De visie van BtecCH op de energietransitie

BtecCH, de opvolger van Cedicol, is uitgegroeid tot tot een algemeen platform voor technische informatie over verwarming in België. Op de jongste algemene vergadering werd de structuur doorgelicht en werden de nieuwe plannen voorgesteld. Deze vergadering werd afgesloten met een panelgesprek met vertegenwoordigers van de sector, het onderwijs en de overheden van de drie gewesten, die hun visie op de energietransitie gaven.

vcbenergiecongres22panel.jpg

FEDERATIES  
Install Magazine 985 – september 2022
Dertiende Energiecongres van de VCB

Het Energiecongres van de Vlaamse Confederatie Bouw was destijds in het leven geroepen om systematische verstrenging van de energieprestatie-eisen tot het BEN-niveau (E30) te begeleiden. Ondertussen zijn de ambities een heel stuk hoger geworden: het gaat erom koolstofneutraal te bouwen. Een eerste referentiedatum is 2030. In het Fit for 55 pakket heeft de EU namelijk voorop gesteld dat de CO2-uitstoot tegen dan met 55% moet verminderd zijn. De impact van deze doelstellingen op de bouwsector vormde het centrale thema van dit congres, dat naar goede gewoonte plaatsvond in de Lamot-site in Mechelen.