aticfurfari7.jpg

FEDERATIES  
Install Magazine 987 – november 2022
Energietransitie in meergezinswoningen en kantoren: uitdagingen

De energiecrisis heeft de kwestie van de energietransitie in de gebouwde omgeving bijzonder scherp gesteld. Om na te gaan wat de uitdagingen en mogelijkheden waren, organiseerde Atic, de Belgische vereniging van HVAC-technici, een studiedag rond dit thema, speciaal over grotere gebouwen. Diverse experts gaven een visie vanuit verschillende hoeken, zowel qua wetgeving, energiebeleid en natuurlijk de technische mogelijkheden.

115104268l.jpg

FEDERATIES  
Install Magazine 986 – oktober 2022
Belgisch platform voor hybride warmtepompen

Het probleem is bekend: om de klimaatdoelstellingen te halen, moet onze verwarming koolstofneutraal worden. De impact van de oorlog in Oekraïne op de gasprijs heeft bovendien energiebesparing hoog op de agenda gezet bij vele gezinnen. Er is dus nood aan efficiënte energiebesparende ingrepen die snel kunnen worden ingevoerd. In de sector is er een brede consensus dat de hybride warmtepomp daar een rol in kan spelen. Om de introductie daarvan te bespoedigen, is er een koepelvereniging opgericht, het Hybrid Heat Pump Platform (HHPP).

techlinkwinnaars1.jpg

FEDERATIES  
Install Magazine 985 – september 2022
Eerste Techlink Awards uitgereikt

Techlink, de vereniging voor installatiebedrijven elektriciteit, HVAC en sanitair binnen de Confederatie Bouw, heeft een nieuw initiatief gelanceerd om haar leden in de bloemetjes te zetten. In plaats van de Nacht van de Technieken kwam er nu de eerste editie van de Techlink Awards. De bedoeling is duidelijk: de prestaties van verdienstelijke leden onder de aandacht te brengen. Installatiebedrijven spelen immers een sleutelrol in de energietransitie, en dat verdient om beter bekend te worden.


CC Happening 2023
agoriadigit.jpg

FEDERATIES  
Install Magazine 985 – september 2022
Uitstoot verminderen door digitalisering

We staan voor een dubbele transitie. Enerzijds is er de welbekende energietransitie, maar tegelijk is de maatschappij aan een snel tempo aan het digitaliseren. Industrievereniging Agoria liet daarom onderzoeken in welke mate de digitale transitie kon bijdragen tot een vermindering van de CO2-uitstoot. De conclusies van de studie Digital4Climate zijn bemoedigend: digitalisering zou tegen 2030 de uitstoot met een kleine 9% kunnen doen dalen ten opzichte van 2019. Gaat men uit van een sneller tempo van digitaliseren, wordt dat zelfs meer dan 11%. Agoria pleit dan ook voor een versnelling van de dubbele transitie.

btecchav22.jpg

FEDERATIES  
Install Magazine 985 – september 2022
De visie van BtecCH op de energietransitie

BtecCH, de opvolger van Cedicol, is uitgegroeid tot tot een algemeen platform voor technische informatie over verwarming in België. Op de jongste algemene vergadering werd de structuur doorgelicht en werden de nieuwe plannen voorgesteld. Deze vergadering werd afgesloten met een panelgesprek met vertegenwoordigers van de sector, het onderwijs en de overheden van de drie gewesten, die hun visie op de energietransitie gaven.

vcbenergiecongres22panel.jpg

FEDERATIES  
Install Magazine 985 – september 2022
Dertiende Energiecongres van de VCB

Het Energiecongres van de Vlaamse Confederatie Bouw was destijds in het leven geroepen om systematische verstrenging van de energieprestatie-eisen tot het BEN-niveau (E30) te begeleiden. Ondertussen zijn de ambities een heel stuk hoger geworden: het gaat erom koolstofneutraal te bouwen. Een eerste referentiedatum is 2030. In het Fit for 55 pakket heeft de EU namelijk voorop gesteld dat de CO2-uitstoot tegen dan met 55% moet verminderd zijn. De impact van deze doelstellingen op de bouwsector vormde het centrale thema van dit congres, dat naar goede gewoonte plaatsvond in de Lamot-site in Mechelen.

168239578.jpg

FEDERATIES  
Install Magazine 982 – maart 2022
Energetische renovatie van appartementen

In het streven om het gebouwenbestand klimaatneutraal te maken, vormen flatgebouwen een aparte uitdaging. Er zijn eerst en vooral specifieke technische complicaties, eigen aan hoogbouw. Minstens even belangrijk zijn echter de economische en administratieve drempels als gevolg van de eigendomsstructuur en de beslissingsprocedure van een VME. De Vlaamse overheid is zich hiervan bewust, en werkt aan een reeks instrumenten om de renovatie van appartementen in een stroomversnelling te krijgen.

rehvabrusselsfiguur1.png

FEDERATIES  
Install Magazine 981 – februari 2022
Decarbonisering van gebouwen

Rehva is de koepelorganisatie van de Europese verenigingen van HVAC-technici, en groepeert ongeveer 120.000 technici in 26 landen. Ons land is vertegenwoordigd via Atic. De jaarlijkse bijeenkomst in Brussel moest ook dit jaar virtueel verlopen wegens de coronamaatregelen. Een van de centrale thema’s van de debatten was de rol van gebouwen, en meer specifiek gebouwentechniek in de Europese klimaatdoelstellingen.

125495867l.jpg

FEDERATIES  
Install Magazine 981 – februari 2022
Groei geremd door logistieke beperkingen

Het gaat goed met de verwarmingssector, zeer goed zelfs. Door een samenloop van omstandigheden hebben gezinnen de motivatie en de gelegenheid om hun installatie te moderniseren, wat zich vertaalt in een stroom bestellingen. Dat die beweging niet resulteert in absolute recordcijfers, heeft alles te maken met logistieke beperkingen: de fabrikanten krijgen gewoon niet genoeg toestellen op de markt om aan de vraag te voldoen. ATTB dringt er bij de overheid op aan om deze kans te grijpen om de energietransitie dichterbij te brengen. De technieken zijn immer voorhanden, nu moet nog de juiste toepassing volgen.

46635044l.jpg

FEDERATIES  
Install Magazine 978 – september 2021
Een nieuwe start en een nieuwe naam voor Cedicol

Traditioneel staat Cedicol bekend voor expertise in vloeibare brandstoffen. Generaties installateurs hebben er opleidingen gevolgd en certificeringen behaald voor oliestook. Het verwarmingslandschap is echter veranderd, en de vereniging heeft gaandeweg haar activiteiten verbreed, onder meer naar gastechniek. Ondertussen is de tijd rijp voor een volgende stap: om klaar te zijn voor de energietransitie, vormt Cedicol zich om tot een platform voor verwarmingstechniek in het algemeen. Daar hoort meteen ook een nieuwe naam bij: BtecCH.

timmermanscrop.jpg

FEDERATIES  
Install Magazine 977 – mei 2021
Gas: Fit For 55?

Eurogas vertegenwoordigt de Europese sector voor distributie en verkoop van gas, en groepeert 51 bedrijven en instellingen uit 24 landen. De leden vervullen een sleutelrol in de decarbonisatie van de Europese economie. Het was dan ook niet verwonderlijk dat de -virtuele- jaarvergadering van 2021 gewijd was aan de Europese klimaatdoelstellingen, met als motto: Gas: Fit for 55?

vcbgasloosboydens35.jpg

FEDERATIES  
Install Magazine 977 – mei 2021
Van gas af

We moeten af van fossiele brandstoffen in gebouwen, zoveel staat vast. Voor nieuwbouw komt dit in de praktijk neer op bouwen zonder aardgas, veruit de meest toegepaste fossiele brandstof. De Vlaamse regering heeft een eerste stap in deze richting gezet, door aardgas niet meer toe te laten voor hoofdverwarming in grote woningprojecten. Hoe zo een gasloze toekomst eruit kan zien, werd toegelicht op een webinar van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB). Marijke De Meulenaer (VEKA) gaf het standpunt van het beleid, Jan Caerels (Techlink) ging in op de technische kwesties en Wim Boydens van het gelijknamige studiebureau gaf voorbeelden van wat er in de praktijk mogelijk is.