embuildforumconstruction241.jpg

FEDERATIES  
Install Magazine 996 – maart 2024
Forum Construction 2024 

L’édition 2024 du traditionnel ForumConstruction, organisé par Embuild, fut clairement placée sous le signe des élections. De fait, en vue des échéances électorales européennes, fédérales et régionales du 9 juin prochain, les hommes politiques de tous bords -dont de nombreux présidents de parti- se sont donnés rendez-vous le 23 février dernier dans le palais 10 de Brussels Expo, en marge du salon Batibouw. Ils ont débattu de manière constructive mais engagée sur les trois thèmes suivants : les logements abordables et durables, les investissements publics et les emplois attractifs. Soit, trois leviers essentiels pour éviter la crise du logement.

gb24clarinval.jpg

FEDERATIES  
Install Magazine 996 – maart 2024
Gouden Baksteen voor David Clarinval

Het Gala van de Gouden Baksteen is traditionele start van het nieuwe jaar voor Bouwunie, de federatie van bouw-kmo’s. Het is de gelegenheid om verdienstelijke leden in de bloemetjes te zetten met een reeks ondernemersawards. Het hoogtepunt van de avond is echter de uitreiking van de Gouden Baksteen zelf, die gaat naar de politicus of instantie die zich het afgelopen jaar het meest heeft ingezet voor de bouw. Dit jaar stak de prijs de taalgrens over, en ging naar David Clarinval, federaal minister voor middenstand, zelfstandigen en kmo’s. Deze editie was ook een jubileumeditie: Bouwunie vierde namelijk haar 65ste verjaardag.

embuildbilan23.jpg

FEDERATIES  
Install Magazine 995 – februari 2024
Nieuwbouw krijgt klappen

Op het traditionele jaaroverzicht stelde bouwfederatie Embuild de cijfers van 2023 voor en blikte vooruit op het komende jaar. De conclusie was heel duidelijk: zowel de nieuwbouw als de ingrijpende renovatie gingen achteruit in 2023, en Embuild verwacht verdere moeilijkheden in 2024 en 2025. Gezien deze situatie, heeft Embuild ambitieuze voorstellen voor het verkiezingsjaar 2024. Er zijn vier prioriteiten: betaalbare en duurzame woningen, meer overheidsinvesteringen, aantrekkelijke bouwjobs, en technologiegerichte bouw.

231211energytransition062.jpg

FEDERATIES  
Install Magazine 995 – februari 2024
Tweede Energy Transition Congress

Het Energy Transition Congress is een gezamenlijke organisatie van Edora, ODE en Techlink, en vond afgelopen december plaats in Brussel. Met een tweehonderdtal deelnemers mag deze tweede editie een succes genoemd worden. Dit jaar lag de nadruk eerder op het beleid dan op technische aspecten. Tegen de achtergrond van COP28, het klimaatarrest en het verkiezingsjaar 2024 was dit een relevante keuze. In een reeks keynote speeches, gevolgd door panelgesprekken, kwamen de verschillende beleidsniveaus achtereenvolgend aan bod, van Europees over federaal en regionaal tot lokaal. We halen er enkele krachtlijnen uit.

16097915xlnormalnone.jpg

FEDERATIES  
Install Magazine 995 – februari 2024
De energietransitie onder druk

Tot nu toe had de verwarmingssector de verschillende crisissen relatief goed doorstaan. De jongste cijfers van ATTB, de Belgische vereniging van fabrikanten van verwarmingsmateriaal, geven echter een ander beeld. Met een algemene daling van 23% procent krijgt de sector een ongeziene klap. Net nu de modernisering van stookplaatsen moet versnellen om de energietransitie te realiseren, zien we dat de markt sterk vertraagt. De vereniging dringt dan ook aan op maatregelen om de markt weer leven in te blazen.

rehvabrusselssummit4.jpg

FEDERATIES  
Install Magazine 995 – februari 2024
Vaardigheden, binnenluchtkwaliteit en financiering

Rehva is de Europese koepelorganisatie van de verschillende nationale verenigingen van HVAC-technici. Ons land is erin vertegenwoordigd via Atic. De vereniging groepeert ruim 120.000 technici in 25 landen. Traditioneel houdt Rehva een jaarlijkse bijeenkomst in Brussel. Het thema van 2023 was Indoor Environmental Quality, Digitilization and Skills in de Decarbonization of Buildings. Opmerkelijk voor een vereniging van technici was dat de onderwerpen niet zozeer te maken hadden met techniek, maar veeleer met andere aspecten die de sector beïnvloeden, zoals vaardigheden en financiën.

231013geofffbetechlinkinstalldayhd186.jpg

FEDERATIES  
Install Magazine 994 – november 2023
Recordopkomst voor Install Day

Blije gezichten rondom aan het einde van Install Day, de vakbeurs van Techlink en Embuild. Met ruim 5.000 bezoekers, waaronder 900 scholieren, deed deze editie het duidelijk beter dan vorig jaar, toen er 4.200 bezoekers over de vloer kwamen. De stemming op de beursvloer was opperbest. De organisatie is erin geslaagd om Install Day tot ‘the place to be’ van de Belgische installatiesector te maken.

211196145xlnormalnone.jpg

FEDERATIES  
Install Magazine 994 – november 2023
Bouwen aan een future proof Vlaanderen

Elk jaar presenteert Embuild Vlaanderen, voorheen de Vlaamse Confederatie Bouw, een visierapport aan de politiek. Met het verkiezingsjaar 2024 in zicht, krijgt het rapport dit jaar extra aandacht. De toestand is namelijk niet rooskleurig. Terwijl iedereen het erover eens is dat de bouw een cruciale rol speelt in het bereiken van de energietransitie, blijft de bouwactiviteit ter plaatse trappelen. Reden genoeg voor Embuild Vlaanderen om de leiding van de Vlaamse politieke partijen te vragen naar hun plannen voor de bouwsector.

homerenovationandrelocation20210828152545utc.jpg

FEDERATIES  
Install Magazine 993 – oktober 2023
Memorandum over huisvesting in Wallonië

Op 4 jaar is de Waalse koopkracht voor vastgoed gehalveerd en op twee jaar zijn renovatie en nieuwbouw een kwart duurder geworden. De prijs van huren volgt deze evolutie. Dat is de vaststelling van bouwfederatie Embuild en andere actoren in de vastgoedsector. In een memorandum voor de Waalse overheid roepen ze op tot maatregelen om de burgers te helpen die door deze crisis getroffen worden. Het memorandum wijst ook op de noodzaak om de energieprestatie van woningen te verbeteren.

butechniekenvanmorgen4.jpg

FEDERATIES  
Install Magazine 992 – september 2023
Bouwunie informeert over nieuwe technieken

Om de installateur wegwijs te maken over wat er allemaal op hem afkomt, organiseerde Bouwunie in samenwerking met Buildwise en het project Smartheating, een roadshow over de uitdagingen van morgen en hoe daar best op in te spelen. Op de drie avonden kregen professionals meer informatie van experts ter zake.

atic.jpg

FEDERATIES  
Install Magazine 991 – mei 2023
Studies rond energiemix en low tech oplossingen bekroond

Met de Prijs Marcel Herman wil Atic veelbelovende studenten een duwtje in de rug geven. Dat die opzet slaagt, bleek uit een van de laureaten van deze editie, namelijk Ulrike Roose. Een van de promotoren van dit eindwerk was immers Marijke Steeman die voordien ook al deze prijs had gewonnen. Voor het academiejaar 2021-22 waren er twee laureaten: Ulrike Roose (Universiteit Gent) voor: ‘De dynamische levenscyclusanalyse: de energiemix’ en Antoine Lemaire (Université de Liège) voor: ‘ Développement de sytèmes low tech pour un bâtiment industriel Nearly Zero Energy’. Ulrike Roose stelde haar eindwerk voor ter gelegenheid van de algemene vergadering.

techlink.jpg

FEDERATIES  
Install Magazine 991 – mei 2023
Techlink zet leden in de bloemetjes

Voor de editie 2023 was het gala van de Techlink Awards verhuisd naar Thor Central in Genk. Deze voormalige steenkoolmijn, die nu onderdak biedt aan een campus voor innoverende energietechnieken, is immers een mooi voorbeeld van de energietransitie. Dit was ook de eerste Awards Night na het samengaan tussen Techlink en FEE. De fusie-organisatie groepeert nu alle geledingen van de speciale technieken: leveranciers, distributie, onderhoud en installatie. Rode draad doorheen de avond was de energietransitie: het ecosysteem van multifunctionele technieken waar Techlink voor staat heeft hier immers een sleutelrol in te spelen.