shcieaindustrieconcentr2.jpg

ZONNE-ENERGIE  
Install Magazine 996 – maart 2024
Zonnethermische systemen in de industrie

De industrie heeft nog een lange weg af te leggen naar volledige decarbonisatie. Er is een enorme behoefte aan proceswarmte, en die wordt nog zo goed als uitsluitend gedekt door fossiele brandstoffen. Nochtans zijn er alternatieven. Niet-concentrerende zonnecollectoren kunnen temperaturen leveren tot 150°C en concentrerende zelfs tot 400°C. Daarmee kan thermische zonne-energie instaan voor zowat de helft van de behoefte aan proceswarmte van de industrie. SHC-IEA, het programma rond thermische toepassingen van het Internationaal Energieagentschap, publiceerde een position paper om het potentieel van deze techniek onder de aandacht te brengen.

solarisgent.jpg

ZONNE-ENERGIE  
Install Magazine 990 – april 2023
Zonne-energie, ook op minder geschikte plaatsen

Om de energietransitie te realiseren, moeten er op zoveel mogelijk gebouwen zonnepanelen geïnstalleerd worden. In sommige gevallen is dat echter minder evident, zoals bij historische en openbare gebouwen of in sociale huisvesting. Het Interreg 2 Seas Solarise project ging na wat er op dat vlak mogelijk was. Naast theoretische haalbaarheidsstudies werden er een aantal demonstatie-installaties op proeflocaties gebouwd in Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en ook in ons land. We gaan nader op de Belgische demonstratieprojecten in.

solisart2.jpg

ZONNE-ENERGIE  
Install Magazine 979 – oktober 2021
Bijna-uitstootloze woningen

De Onderneming sprak met Olivier Godin, oprichter van Solisart en vice-voorzitter van Enerplan, de Franse vereniging voor professionals in zonne-energie.

hartmannzonnethermiefiguur2.jpg

ZONNE-ENERGIE  
Install Magazine 973 – november 2020
Thermische zonne-energie, quo vadis?

Het potentieel van thermische zonne-energie kan maar zeer gedeeltelijk benut worden door een verwarmingsinstallatie met conventionele technieken. Daardoor gaat een groot deel van de mogelijke opbrengst verloren, vooral in de winter. Dit artikel gaat over de oorzaken van dit probleem en toont de mogelijkheden om de dekkingsgraad in de winter te verbeteren.

task601.jpg

ZONNE-ENERGIE  
Install Magazine 972 – oktober 2020
Mogelijkheden van hybride zonnepanelen

Naast de bekende thermische en fotovoltaïsche zonnepanelen, bestaat er ook een gecombineerde vorm, die zowel warmte als elektriciteit levert. Deze variant staat bekend als PVT (fotovoltaïsch + thermisch) en heeft het voordeel dat er een veel

ehpasunhorizonfiguur13.jpg

ZONNE-ENERGIE  
Install Magazine 972 – oktober 2020
Zonnethermie combineren met warmtepompen

Zonnepanelen en warmtepompen zijn de twee meest ingeburgerde technieken voor hernieuwbare energie in gebouwen. In het kader van de decarbonisatie ligt het dus voor de hand om na te gaan of beide elkaar kunnen versterken. Daarvoor werd het Europese

fraunhoferzonnegevelfoto3.jpg

ZONNE-ENERGIE  
Install Magazine 970 – mei 2020
Warmtepotentieel van gevels benutten

In het kader van de energietransitie kunnen ‘warmtegevels’ een bijdrage leveren. Dit aspect werd tot nu toe eerder verwaarloosd. Een onderzoeksgroep onder leiding van het Fraunhofer Institut ISE (onderzoek naar zonne-energie) heeft in het

sanutalresolpthfiguur5.jpg

ZONNE-ENERGIE  
Install Magazine 969 – april 2020
Een warm bad dankzij zonne-energie

Met de introductie van de slimme meter wordt het interessanter om zoveel mogelijk fotovoltaïsche elektriciteit zelf te verbruiken. Dat kan door de elektriciteit tijdens de productiepieken op te slaan om ze daarna te gebruiken wanneer er vraag is.

hybridezonnepanelenfoto1.jpg

ZONNE-ENERGIE  
Install Magazine 954 – oktober 2018
Resultaten van hybride zonnepanelen in de praktijk

Het principe achter hybride zonnepanelen is vrij eenvoudig. De basisvaststelling is dat, naargelang PV-panelen warmer worden, hun opbrengst daalt. Door zonnepanelen te voorzien van een koelsysteem, slaat men twee vliegen in een klap: er wordt meer

zswelektrolysefoto.jpg

ZONNE-ENERGIE  
Install Magazine 953 – september 2018
Energiezuinige productie van hernieuwbare waterstof

Het probleem van groene stroom is niet zozeer dat er te weinig van is, maar dat de beschikbaarheid niet overeenkomt met de vraag. Zolang de overproductie van zonnepanelen in de zomer niet kan worden opgeslagen, zullen er andere productiemethoden