embuildforumconstruction241.jpg

FEDERATIES  
Install Magazine 996 – maart 2024
Forum Construction 2024 

L’édition 2024 du traditionnel ForumConstruction, organisé par Embuild, fut clairement placée sous le signe des élections. De fait, en vue des échéances électorales européennes, fédérales et régionales du 9 juin prochain, les hommes politiques de tous bords -dont de nombreux présidents de parti- se sont donnés rendez-vous le 23 février dernier dans le palais 10 de Brussels Expo, en marge du salon Batibouw. Ils ont débattu de manière constructive mais engagée sur les trois thèmes suivants : les logements abordables et durables, les investissements publics et les emplois attractifs. Soit, trois leviers essentiels pour éviter la crise du logement.

gb24clarinval.jpg

FEDERATIES  
Install Magazine 996 – maart 2024
Gouden Baksteen voor David Clarinval

Het Gala van de Gouden Baksteen is traditionele start van het nieuwe jaar voor Bouwunie, de federatie van bouw-kmo’s. Het is de gelegenheid om verdienstelijke leden in de bloemetjes te zetten met een reeks ondernemersawards. Het hoogtepunt van de avond is echter de uitreiking van de Gouden Baksteen zelf, die gaat naar de politicus of instantie die zich het afgelopen jaar het meest heeft ingezet voor de bouw. Dit jaar stak de prijs de taalgrens over, en ging naar David Clarinval, federaal minister voor middenstand, zelfstandigen en kmo’s. Deze editie was ook een jubileumeditie: Bouwunie vierde namelijk haar 65ste verjaardag.

worldpopulationdaycreativeconceptlargeand20231127051612utc.jpg

OPLEIDING  
Install Magazine 996 – maart 2024
Betere COP voor hoge-temperatuurwarmtepompen op R600

Om de industrie koolstofneutraal te maken, wordt er sterk ingezet op hoge-temperatuurwarmtepompen. Deze kunnen immers gebruik maken van restwarmte om op een milieuvriendelijke manier industriële proceswarmte te leveren. Manuel Verdnik en René Bieberer, onderzoekers aan de universiteit van Graz in Oostenrijk, ontwikkelden een hoge-temperatuurwarmtepomp op R600 (n-butaan) die gebruik maakt van restwarmte aan 40-60°C om afgiftetemperaturen tot 110°C te halen in subkritische en 160°C in transkritische werking.

asianbusinesswomanworksonlaptopcomputer20231127051356utc.jpg

OPLEIDING  
Install Magazine 996 – maart 2024
Japanse onderzoekers ontwikkelen materiaal met sterk barocalorisch effect

Er wordt volop onderzoek gedaan naar alternatieven voor de gangbare compressiecyclus voor koelen en verwarmen. Een mogelijkheid is het benutten van het zogenaamde barocalorisch effect. Dat is een fenomeen waarbij een materiaal opwarmt als er druk op wordt uitgeoefend, en weer afkoelt als die druk wordt weggenomen. Dat fenomeen kan gebruikt worden om een thermische cyclus aan te drijven. Als de geproduceerde warmte wordt afgevoerd naar een afgiftesysteem, zal het materiaal immers warmte onttrekken aan de omgeving zodra de druk weer verwijderd wordt. Zo ontstaat er een warmtepompcyclus. Het grote voordeel aan dit werkingsprincipe is dat er geen koelmiddelen aan te pas komen.

14464184xlnormalnone.jpg

WETGEVING  
Install Magazine 996 – maart 2024
Europees beleid en steunmaatregelen voor warmtepompen

Er wordt wel eens gezegd dat België een complex land is. Dat is misschien zo, maar wie zich in de wandelgangen van de EU waagt, weet dat het nog een stuk ingewikkelder kan. Diverse instanties nemen er maatregelen en vaardigen reglementen uit, die weliswaar globaal in dezelfde richting gaan, maar in de praktische details niet helemaal overeenstemmen. Build Up, het Europees platform voor energiezuinig en duurzaam bouwen, heeft de reglementen en steunprogramma’s rond warmtepompen opgelijst.

intersolution249.jpg

BEURS  
Install Magazine 996 – maart 2024
Een ecosysteem ontstaat

Intersolution, de beurs voor zonne-energie in Flanders Expo in Gent, blijft groeien. Ook dit jaar werd de stijgende lijn verdergezet, met 10.000 m2 (30% meer dan in 2023) en 130 exposanten. Dit maakt Intersolution een vaste afspraak voor iedereen die met energiesystemen te maken heeft. Van de ruim 5.200 bezoekers, kwam het merendeel uit België, maar er waren ook 16% Nederlanders.

kopievan20240206rubenphilipsevskhires48.jpg

BEURS  
Install Magazine 996 – maart 2024
Praktische oplossingen primeren

Nederland maakt werk van de energietransitie. Het is de bedoeling dat er tegen 2030 ongeveer twee miljoen woningen aardgasvrij zijn. De Nederlandse bouw- en energiesector staat dus voor belangrijke uitdagingen. Een daarvan is om de impact van de elektrificatie op het elektriciteitsnet te beperken. Een andere is om passende oplossingen te vinden voor bestaande woningen

rexelbelgium1.jpg

BEDRIJFSBEZOEK  
Install Magazine 996 – maart 2024
De installateur bijstaan in de energietransitie

De energietransitie houdt een sterke mate van elektrificatie in. De combinatie PV-panelen – batterij – warmtepomp zal aan belang winnen in de woninginstallatie. Dat betekent ook dat de traditionele grenzen tussen specialiteiten aan het vervagen zijn. Distributeur Rexel is klaar voor deze evolutie en heeft zijn assortiment uitgebreid met HVAC-producten. Maar meer nog dan een leverancier van toestellen, moet een groothandel ook een leverancier van kennis zijn. Rexel zet dus volop in op het informeren en bijstaan van de vakman.

shcieaindustrieconcentr2.jpg

ZONNE-ENERGIE  
Install Magazine 996 – maart 2024
Zonnethermische systemen in de industrie

De industrie heeft nog een lange weg af te leggen naar volledige decarbonisatie. Er is een enorme behoefte aan proceswarmte, en die wordt nog zo goed als uitsluitend gedekt door fossiele brandstoffen. Nochtans zijn er alternatieven. Niet-concentrerende zonnecollectoren kunnen temperaturen leveren tot 150°C en concentrerende zelfs tot 400°C. Daarmee kan thermische zonne-energie instaan voor zowat de helft van de behoefte aan proceswarmte van de industrie. SHC-IEA, het programma rond thermische toepassingen van het Internationaal Energieagentschap, publiceerde een position paper om het potentieel van deze techniek onder de aandacht te brengen.

fraunhoferpropaanlabo.jpg

WARMTEPOMPEN  
Install Magazine 996 – maart 2024
Een milieuvriendelijke en veilige koelcyclus

Warmtepompen zorgen op een klimaatvriendelijke manier voor verwarming en warm water, en kunnen doorgaans ook nog koelen. Ze werken echter nog dikwijls op koelmiddelen die schadelijk zijn voor het klimaat. Het Fraunhofer ISE instituut heeft daarom in samenwerking met de industrie een koelcyclus ontwikkeld op het milieuvriendelijke en goedkope alternatief propaan. Een geothermische warmtepomp met deze cyclus heeft zo weinig propaan nodig, dat het toestel zonder verdere veiligheidsmaatregelen binnen kan worden opgesteld. Ook voor grotere toepassingen wordt volop aan oplossingen met propaan gewerkt. De bezwaren dat het gebruik van deze koelmiddelen gevaarlijk zou zijn, zijn ongegrond. We gebruiken al 30 jaar isobutaan in koelkasten. Daarvan staan er al miljoenen stuks jarenlang te werken zonder problemen, terwijl isobutaan even goed een brandbare koolwaterstof is.

weishauptaeroblockwei.jpg

WARMTEPOMPEN  
Install Magazine 996 – maart 2024
Warmtepompen toepassen in renovatie

Naar schatting wachten er in België nog 3 tot 3,5 miljoen woningen op een duurzame verwarmingsinstallatie. Een warmtepomp is daarvoor de meest voor de hand liggende kandidaat. Over de geschiktheid van warmtepompen voor renovatie doen er echter nogal wat verhalen de ronde. Reden genoeg voor fabrikant Weishaupt om juiste informatie te geven. De boodschap is duidelijk: warmtepompen zijn wel degelijk geschikt voor renovatie, mits een zorgvuldig ontwerp. Daarvoor is een goede voorbereiding cruciaal. Weishaupt kan de vakman hierin bijstaan. Hoe dat alles in zijn werk gaat, was het onderwerp van een podcast.

gb182i2covercmyk.jpg

VERWARMING  
Install Magazine 996 – maart 2024
Connected gaswandketel van Buderus

Met de introductie van de GB182i.2 herschikt Buderus zijn gamma gaswandketels voor het residentiële segment. De GB182i.2 werd op tal van vlakken verbeterd, maar scoort in de eerste plaats door het grote moduleerbereik en de mogelijkheden van de digitalisatie.