207663917xlnormalnone.jpg

VERWARMING  
Install Magazine 994 – november 2023
Gassector voorzichtig optimistisch voor volgende winter

Na de Russische inval in Oekraïne heerste er een kortstondige paniek op de Europese gasmarkt. De eerste zorg was om de gasbevoorrading voor de winter te verzekeren. De EU nam actie om de behoefte aan gas te reduceren en naar alternatieve leveranciers te zoeken. Dit bleek succesvol en, mede dankzij een zachte winter, is Europa zonder kleerscheuren door het stookseizoen gekomen. Ondertussen staat er weer een winter voor de deur. De vraag rijst of we er beter voor staan dan vorig jaar. Op een webinar trachtte Eurogas, de vereniging van de Europese gassector, een antwoord te geven.

bwtwhitepapercvwaterbehandelingnl12.jpg

VERWARMING  
Install Magazine 993 – oktober 2023
BWT informeert over waterkwaliteit

Begin dit jaar nam BWT, de specialist in waterbehandeling, deel aan een reeks info-avonden over het belang van een goede waterkwaliteit in CV-systemen. Naarmate installaties efficiënter en zuiniger worden, stijgt ook het belang van een goede waterkwaliteit. De avonden trokken heel wat belangstellenden, en na afloop zette Erik De Winter, product manager bij BWT, de voornaamste conclusies nog eens op een rij.

viessmann.jpg

VERWARMING  
Install Magazine 991 – mei 2023
Recordomzet en recordinvestering voor Viessmann

De stemming op de Viessmann-stand op ISH Frankfurt was opperbest: zowel de omzet als het aantal medewerkers gingen in stijgende lijn. Bovendien is het bedrijf op koers om zijn duurzaamheidsdoelstellingen te halen, waarmee het meteen bewijst dat meer activiteit niet gepaard hoeft te gaan met meer uitstoot. Viessmann wil volop de kansen van de energietransitie benutten en rekent daarvoor op twee pijlers: innoverende warmtepomp-oplossingen met natuurlijke koelmiddelen, en een doorgedreven digitalisering.


Technicert november-december 2023
remeha.jpg

VERWARMING  
Install Magazine 991 – mei 2023
Ervaring opdoen met waterstof

Nederland wil wel af van aardgas, maar dat wil niet zeggen dat het land daarom ook volledig gasloos zal worden. Er zijn namelijk plannen om groene waterstof te produceren in de Noordzee, en die dan te verdelen doorheen het land. Daarvoor kan het bestaande gasnet worden gebruikt, mits enkele aanpassingen. De groene waterstof zou dan kunnen dienen als aanvulling op groene elektriciteit. Een mogelijke toepassing is de verwarming van woningen die moeilijk geschikt kunnen gemaakt worden voor een warmtepomp. Een mooie gedachte, maar werkt het ook in de praktijk? Daarom werden er proefprojecten opgezet, in samenwerking met fabrikant Remeha.

bosch2.jpg

VERWARMING  
Install Magazine 991 – mei 2023
Bosch Home Comfort Group boven de doopvont

ISH Frankfurt is traditioneel de gelegenheid voor Duitse bedrijven om hun beleid toe te lichten, en dit jaar was dat ook het geval voor Bosch Thermotechnology. Meest in het oog springende aspect was de naamsverandering in Bosch Home Comfort Group. De nieuwe naam gaat gepaard met een verbreding van het assortiment naar bredere comfortoplossingen voor de woning, die ook direct aan de consument zullen verkocht worden. Verder mikt Bosch op de decarbonisering van verwarming, in de eerste plaats met warmtepompen, zowel als standalone als in hybride opstellingen. Het gamma ketels is ook ‘hybrid ready’ om de overstap te kunnen maken naar een koolstofneutrale verwarming.

buderushybride3.jpg

VERWARMING  
Install Magazine 990 – april 2023
Groene oplossingen van Buderus

De energieprijzen rijzen de pan uit en gezinnen zoeken manieren om te besparen. Een hybride verwarmingssysteem, bestaande uit een ketel met een warmtepomp, biedt dan een gepaste oplossing. Buderus helpt de vakman om deze oplossingen in de markt te zetten, met trainingen op maat in de Buderus Academy.

flexthermecouse.jpg

VERWARMING  
Install Magazine 990 – april 2023
Compacte en efficiënte thermische opslag

Flamco introduceert een thermische batterij op basis van Phase Change Materials (PCM). Deze compacte vierkante thermische batterij voor sanitair warm water past in een keukenkast en biedt genoeg warmwatercomfort voor een compleet gezin. Er lopen al meerdere pilots met de techniek en er zitten nog projecten in de pijplijn. De techniek mikt vooral op utiliteiten en projectenmarkt, nieuwbouw en renovatie, maar is ook toepasbaar voor individuele huishoudens.

warmteverzilverd1ww_1.jpg

VERWARMING  
Install Magazine 989 – maart 2023
Restwarmte nuttig gebruiken

De huidige energiecrisis dwingt ons om na te denken over onze manier van verwarmen. En dan komen we tot een paradoxale vaststelling: aan de ene kant vertegenwoordigt gebouwenverwarming een aanzienlijk deel van ons primaire energieverbruik, aan de andere kant wordt er een grote hoeveelheid restwarmte gewoon de lucht ingeblazen, onder meer door de industrie. Als we die restwarmte zouden gebruiken om de verwarmingsbehoefte te dekken, zetten we een grote stap naar een duurzame verwarming. Dat is precies wat er gebeurt in Mortsel: daar baat Warmte Verzilverd een warmtenet uit dat gevoed wordt door restwarmte van de Agfa-Gevaert fabriek.

termicosncb5.jpg

VERWARMING  
Install Magazine 989 – maart 2023
Propaanverwarming voor NMBS-werkplaats in Brussel

Een werkplaats van de NMBS in Schaarbeek werd recent uitgerust met een hybride systeem voor gerichte verwarming. De oude luchtverwarmer op stookolie was vervuilend en weinig efficiënt. In plaats daarvan kwam er een oplossing van Termico, de specialist in industriële verwarming. Er werd gekozen voor een propaanbrander en twee Girad-stralingbuizen. Het personeel van de werkplaats heeft zo een beter comfort en de NMBS bespaart aanzienlijk op stookkosten: zowel mens als milieu winnen erbij.

ebmpapsth25ketel2.jpg

VERWARMING  
Install Magazine 989 – maart 2023
Ontwikkelingen in waterstofketels

De verwarmingssector gaat ervan uit dat er in een koolstofneutrale toekomst een rol zal weggelegd zijn voor groene gassen, met in de eerste plaats groene waterstof. Waterstofketels zijn geen onbekend terrein, en de industrie is dan ook volop bezig met de ontwikkeling van aangepaste componenten. Een belangrijke speler op dat terrein is ebm-papst, die niet alleen ventilatoren ontwikkelt, maar volledige gasmengsystemen voor verwarmingstoestellen. Met het oog op de toekomst heeft de fabrikant dan ook een gastoevoersysteem voor waterstof voorgesteld, dat gemakkelijk te integreren is in bestaande ketel- en branderconcepten.

163139853xl_1.jpg

VERWARMING  
Install Magazine 988 – februari 2023
Groen gas in het energielandschap van de toekomst

De bijeenkomst Talks About Green Gas is de opvolger van de Gas Day, georganiseerd door Gas.be. De teneur is daarmee duidelijk aangegeven: als gas nog een toekomst heeft, dan zal het gaan om gas uit hernieuwbare bronnen. We denken dan vooral aan twee types: waterstof, waar met name de Europese Commissie veel hoop op stelt, en biomethaan, gewonnen uit gezuiverd biogas. In een aantal panelgesprekken gingen een reeks experts in op verschillende aspecten van deze kwestie. We lichten er enkele aandachtspunten uit.

vmcube3monteur.jpg

VERWARMING  
Install Magazine 988 – februari 2023
Energie besparen in renovatie

Het debat over de energietransitie lijkt soms alleen te gaan over elektricifatie. Als we de voorstanders mogen geloven, zouden warmtepompen de enige oplossing zijn. In de praktijk is dat echter wat kort door de bocht. Een warmtepomp is ongetwijfeld een zeer performante manier van verwarmen, en waar mogelijk kiest men best voor deze techniek. In een bestaande situatie is dat echter niet altijd de meest aangewezen oplossing. Het kan zinvol zijn om de nieuwste versies van traditionele verbrandingstechniek optimaal in te zetten. En dan heeft de gaswandketel zijn laatste woord nog niet gezegd.