viessmannvub1stookplaats.jpg

VERWARMING  
Install Magazine 987 – november 2022
Stookplaatsrenovatie van de VUB-campus in Etterbeek

De campus van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) in Etterbeek is de grootste van deze instelling in Brussel. Zowat alle gebouwen van deze campus, plus nog het aanpalende gedeelte van de Franstalige tegenhanger ULB, worden verwarmd door een enkele stookplaats op de terreinen van de VUB. Na een eerste gedeeltelijke renovatie werden nu ook de laatste oude ketels vervangen door moderne exemplaren van Viessmann, met branders van Weishaupt. Dit is een eerste stap naar een algemene modernisering van de installatie. Een grondige hydraulische optimalisering en overschakeling op werking op lage-temperatuur wordt de volgende.

184513003l.jpg

VERWARMING  
Install Magazine 987 – november 2022
Waterstof in het verwarmingslandschap van de toekomst

Waterstof wordt algemeen gezien als een cruciaal element in de energietransitie. In de recente plannen van de Europese Commissie om onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen, is waterstof een van de speerpunten. Er wordt 3 miljard euro uitgetrokken om de waterstofindustrie uit te bouwen. In hoeverre kan waterstof deze ambities waarmaken, en betekent dat ook dat er een plaats voor is in de gebouwenverwarming van de toekomst? In een info-avond in Antwerpen trachtte verwarmingsfabrikant BDR (Remeha/DeDietrich) op beide vragen een antwoord te geven.

spirotecherp2installatie.jpg

VERWARMING  
Install Magazine 987 – november 2022
Monumentale boerderij met moderne installatie

Een langgevel woonboerderij uit 1740 in Erp (Nederland) is voorzien van hydraulisch balanceren, lucht- en vuilafscheiding in één compacte unit. Spirotech biedt met de installatie van deze SpiroCross namelijk de mogelijkheid om een gecombineerd verwarmingssysteem met radiatoren en vloerverwarming te verbinden met een hybride monoblok lucht-water warmtepomp van 8 kW van Atlantic en een cv-ketel.


CC Happening 2023
antargaz4.jpg

VERWARMING  
Install Magazine 987 – november 2022
Propaan en de energiecrisis

In de discussie rond de energietransitie en de hoge gasprijzen gaat veruit de meeste aandacht uit naar aardgas en elektrisch aangedreven warmtepompen. Nochtans zijn er nog andere mogelijkheden om gebouwen energiezuinig te verwarmen, zoals propaangasketels. Leverancier Antargaz heeft een duidelijke visie van de rol die propaan kan spelen in de energietransitie.

vaillantstabitec2pompgroep.jpg

VERWARMING  
Install Magazine 985 – september 2022
Hybride geothermische installatie voor optimaal comfort

Stabitec is een studiebureau dat een totaalservice aanbiedt, met onder meer stabiliteit, speciale technieken en energetische studies. De firma was het dus een beetje aan zichzelf verplicht om van haar nieuwe vestigingsplek een demonstratieproject te maken. Daarom werd gekozen voor een hybride geothermische installatie van Vaillant. De uitwerking en installatie gebeurden door installatiebedrijf Goeminne, met ondersteuning van groothandel Toch.

viessmannbinnen.jpg

VERWARMING  
Install Magazine 985 – september 2022
Installatievriendelijke warmtepompen

Als we werk willen maken van de energietransitie, moeten we af van fossiele brandstoffen voor verwarming. In de verschillende regio’s worden maatregelen in die zin genomen: Vlaanderen mikt op warmtepompen in nieuwbouw, en Brussel wil tegen 2035 zelfs helemaal af van fossiele brandstoffen. Daarbij stoot men echter op een praktisch probleem: de renovatiegraad is te laag. Als de overschakeling telkens gepaard moet gaan met een grondige renovatie, halen we het nooit. Er is dus een oplossing nodig die even gemakkelijk is als een ketelvervanging. Viessmann brengt daarvoor de Vitocal 252 serie lucht-water warmtepompen uit.

fernoxtoitmoi1.jpg

VERWARMING  
Install Magazine 985 – september 2022
Slibverwijdering bij Toit&moi

De technische ploeg van Toit&moi, de huisvestingsmaatschappij uit de streek van Bergen, staat in voor 5.200 woningen, en dat is slechts een deel van hun taak. Daarnaast zijn er elk jaar nog renovatieprojecten, en worden er ook nieuwe woningen gebouwd. Voor een betrouwbare werking van al deze installaties moet het slib eruit verwijderd worden, onder meer door een aangepaste filter. Dat gebeurt preventief bij elke nieuwe installatie en bij onderhoud of herstelling van bestaande. De resultaten zijn er: minder onderhoud, minder interventies, minder klachten van bewoners.

nieuwedokken13fase.jpg

VERWARMING  
Install Magazine 984 – mei 2022
Verwarmen met restwarmte

Het project De Nieuwe Dokken is een onderdeel van de heropwaardering van de Gentse kanaalzone. Het telt in totaal drie fasen, waarvan een eerste al is afgewerkt. Dit bestaat uit een woontoren van 13 verdiepingen en 50 appartementen en kantoren, verder een reeks lagere gebouw met appartementen, eengezinswoningen en commerciële ruimtes. Ook het Stadsgebouw Melopee, een apart project van de stad Gent, met onder meer een school werd tegelijk met de eerste fase in gebruik genomen en aangesloten op het warmtenet. Het energieconcept is uitzonderlijk: alle gebouwen worden verwarmd met een combinatie van warmterecuperatie uit het eigen afvalwater met restwarmte van de nabijgelegen zeepfabriek Christeyns. In ruil daarvoor levert De Nieuwe Dokken gezuiverd afvalwater aan de fabriek. Dat alles wordt beheerd door een coöperatie die daar speciaal voor is opgericht: DuCoop.

fernox3spoeling.jpg

VERWARMING  
Install Magazine 984 – mei 2022
Waterkwaliteit in Verlaine, een schoolvoorbeeld

Waterbehandeling voor huishoudelijke verwarmingsinstallaties wordt meer en meer standaard. Het WTCB heeft overigens een Technische Voorlichting daarrond gepubliceerd (Verwarmingsinstallaties met warm water: aanbevelingen om afzettingen en corrosie te voorkomen). Verstopte warmtewisselaars, vastzittende kleppen... deze en andere problemen worden veroorzaakt door een slechte waterkwaliteit. Een school in Verlaine had wat dat betreft een slechte ervaring, en moest de verdeelinstallatie onder handen nemen. Firma Jeanfils bood een oplossing met filters en cleaners van Fernox.

themacharleroi1kazerne.jpg

VERWARMING  
Install Magazine 983 – april 2022
WKK voor brandweerkazerne van Charleroi

Lange looptijden zijn cruciaal voor een rendabele werking van een WKK-installatie. Hoe langer installatie draait, hoe korter de terugverdientijd is. Bovendien zijn korte start-stopcycli nadelig voor de levensduur. Om aan voldoende draaiuren per jaar te komen, is er allereerst een aangepaste hydraulische verdeelinstallatie nodig, zodat de WKK altijd de warmte kwijt kan. Een tweede voorwaarde is een intelligente sturing om de energiestromen in goede banen te leiden. Met de installatie van de nieuwe brandweerkazerne van Charleroi, toont Thema hoe het moet: over de laatste jaren haalt de WKK 7200 tot 7600 draaiuren per jaar.

132236128l.jpg

VERWARMING  
Install Magazine 983 – april 2022
Verwarming en de energietransitie

Verwarming en koeling van gebouwen is cruciaal voor de energietransitie, dat wordt al genoeg herhaald. Om te peilen in welke mate de sector klaar is voor deze overgang, organiseerde EHI, de vereniging van de Europese verwarmingssector, een virtueel panelgesprek met als centrale vraag: hoe ver staat de sector op de weg naar de doelstellingen van 2050? Het antwoord is heel bemoedigend: in principe hebben we de nodige oplossingen. De obstakels zijn eerder maatschappelijk en economisch dan technisch. Zo blijft het gebrek aan geschoolde mensen een knelpunt, net als is de prijsstructuur van de brandstoffen.

115191691xl.jpg

VERWARMING  
Install Magazine 982 – maart 2022
Consument vertrouwt vooral op installateur

In het hele verhaal van de energietransitie komt het uiteindelijk aan op de eindklant: hij is het die de bestelling plaatst en de factuur zal betalen. Om na te gaan hoe de particulier staat tegenover de energietransitie organiseerde EHI, de Europese vereniging van verwarmingsfabrikanten, een peiling in vijf Europese landen. Het ging daarbij telkens om gezinnen die recent een nieuw verwarmingstoestel hadden aangeschaft, zowel voor een nieuwe installatie als voor de vervanging van een bestaand.