walloniecartographiesolaire.jpg

SECTORNIEUWS 04/06/2024

Nieuwe kaart voor potentieel van zonne-installaties in Wallonië

Eind mei werd in aanwezigheid van Philippe Henry, Waals minister voor Klimaat en Energie, een nieuwe digitale zonnekaart voor Wallonië voorgesteld. Deze tool geeft het potentieel aan zonne-energie mee, en zal burgers, professionals en overheden in staat stellen om de opbrengst van nieuwe installaties accuraat in te schatten. Voor dit project steunde de Waalse overheid op de expertise van GIM, een Belgische specialist in het gebruik van geodata, en op Energie Commune (voorheen APERe). We zullen uitvoeriger op deze tool ingaan in onze editie van september. De zonnekaart moet ertoe bijdragen om het Waalse gebouwenpark te decarboniseren. Het past in het Waalse relanceplan dat de energietransitie zal bevorderen. Op basis van precieze geodata kan men het zonnepotentieel van een dak inschatten, zowel thermisch als fotovoltaïsch. Het systeem groepeert alle nodige gegevens in dezelfde app en kan via de onderstaande link geraadpleegd worden.

https://cartographie-solaire.spw.wallonie.be