umonsc3e2d.jpg

SECTORNIEUWS 06/02/2024

Opening van het Centre d’Excellence en Efficacité Énergétique et Développement Durable (C3E2D) op de CampusUCharleroi

UMONS, ULB en enkele andere partners hebben het Centre d’Excellence en Efficacité Énergétique et Développement Durable C3E2D officieel geopend op de CampusUCharleroi. Deze universitaire campus ging zelf in september laatstleden open, en telt meer dan 4.000 studenten. Het centrum komt er om een antwoord te bieden op de klimaatuitdaginhg, en zal nieuwe technieken ontwikkelen voor de omzet en opslag van energie. Tevens worden geïntegreerde energiesystemen bestudeerd. De testopstellingen van de C3E2D zijn het resultaat van een multidisciplinair steunpakket van meer dan 17 miljoen euro vanwege de EU en Wallonië via het FEDER fonds. Ze werden ontwikkeld door UMONS en ULB en omvatten onder meer een proefbank voor thermische generatoren onder zeer uiteenlopende temperaturen, een installatie voor de opslag van elektriciteit door middel van perslucht met warmteterugwinning, een verbrandingskamer en een micro-gasturbine voor de studie van alternatieve brandstoffen, en tenslotte een proefstand met een PEMFC brandstofcel voor de productie van warmte en elektriciteit.

https://web.umons.ac.be/