iminformazoutin4fuels.jpg

SECTORNIEUWS 13/11/2023

Informazout wordt in4fuels

Als betrouwbaar informatiecentrum wil Informazout transparant communiceren over de toekomst van mazoutverwarming. Stookolie blijft dan nog wel beschikbaar, maar er komen steeds meer beperkingen op koolstofemissie. Ze willen je voorbereiden op de energietransitie, waarbij zowel de industrie en bedrijven als particulieren de uitstoot van CO2 moeten terugdringen. Er is dan minder plaats voor fossiele brandstoffen, maar wel ruimte voor koolstofarme en hernieuwbare vloeibare brandstoffen. En die ruimte maken ze ook in hun nieuwe visie én nieuwe naam: in4fuels. Binnenkort krijgt ook de website een andere look-and-feel en een aangepaste domeinnaam.

https://informazout.be/nl/blog/informazout-wordt-in4fuels-perspectief-voor-de-toekomst