184506292handmeteenenergiezuinigmodelhuis.jpg

SECTORNIEUWS 06/03/2023

Nieuw EPB-certificaat in Brussel

Het EPB-certificaat in Brussel wordt hervormd om het duidelijker en leesbaarder te maken. Sinds 2011 moet elke verhuurder of verkoper een energieprestatiecertificaat aan de koper of huurder afleveren. Na een eerste herziening in 2017, is dit certificaat dit jaar opnieuw aangepast. De nieuwe versie treedt in werking op 1 maart 2023. Dit certificaat geeft informatie over de energieprestatie van het gebouw en geeft desgevallend aanbevelingen om de score te verbeteren.

Wij zetten de laatste aanpassingen aan het EPB-certificaat voor een rijtje. 

  • De informatie en aanbevelingen op het certificaat zijn verduidelijkt.  
  • Werkaanbevelingen zijn omgezet in een renovatiescenario. Hierbij zijn de werkzaamheden gerangschikt naargelang hun impact op de energieprestatie, waarbij de eerste aanbeveling voor de grootste energiebesparing zorgt. Ook het energielabel na het uitvoeren van de renovatiewerken wordt meegedeeld. 
  • Het nieuwe certificaat bevat een betere verklaring voor het mogelijke verschil tussen het resultaat van het EPB-certificaat en het werkelijke verbruik. 
  • Zowel de huidige U-waarden als de aanbevolen U-waarden (na renovatie) zijn weergegeven. 
  • Het coderingsrapport is verder vereenvoudigd. 

www.leefmilieu.brussels