gecocond22.jpg

SECTORNIEUWS 18/01/2023

GEOCOND22: onderzoek naar het geothermisch potentieel in Wallonië

Wallonië neemt deel aan het geofysisch prospectieprogramma Geocond2022. Dit heeft tot doel om het geothermisch potentieel in de provincies Namen en Luxemburg in kaart te brengen, om zo Wallonië meer zelfvoorzienend in energie te maken. In de huidige context is de zoektocht naar alternatieve energiebronnen – zoals diepe geothermie – een prioriteit geworden. Hierbij worden natuurlijke warmtebronnen opgespoord, waarmee men dan onder meer gebouwen kan verwarmen. De Geocond2022 campagne telt 10 partners in België, Frankrijk, Nederland en Duitsland. De financiering komt voor 60% van Interreg Noord-West Europa (FEDER), voor 30% van de Waalse regering en voor 10% van de Belgische Geologische Dienst (Instituut voor Natuurwetenschappen), die ook de coördinatie verzorgt.

Eind 2022 vertrok een konvooi van trilwagens om de Waalse ondergrond te onderzoeken. Het legde 67 km af in vijftien gemeenten. Door de weerkaatsing van de trillingsgolven aan de oppervlakte verkrijgt men een beeld van de structuur van de ondergrond.

https://energie.wallonie.be/